Blog

Czy perły znów staną się przywilejem ludzi zamożnych?


img

Od sześciu już lat obserwujemy nieprzerwany wzrost cen pereł - wzrost bardzo zdecydowany, kontynuowany nawet w okresach spadku cen złota i diamentów. Rynek biżuterii perłowej poddany silnej presji popytowej zmienił się w sposób znaczący, co nawet przy ubogiej ofercie dostępnej w naszym kraju mogą Państwo zaobserwować sami. Ze sklepów jubilerskich zniknęły perły morskie, a jakość słodkowodnych istotnie się pogorszyła. Perły wysokiej klasy stają się towarem bardzo luksusowym, dostępnym dla coraz węższej grupy nabywców.

Co roku zadajemy sobie pytanie - co dalej? Jak długo jeszcze ceny będą rosnąć? Niestety - nie mamy dobrych wiadomości dla miłośników tych pięknych kamieni. Na rynku występuje znaczący niedobór pereł wysokiej klasy, powodując znaczącą nierównowagę popytu i podaży. Co więcej - ta nierównowaga z każdym rokiem pogłębia się. Zestawiliśmy dla Państwa statystyki oraz branżowe prognozy, opisujące sytuację rynkową dla poszczególnych gatunków pereł.

1. Perły Akoya

W roku 2015 produkcja pereł Akoya w rozbiciu na kraje przedstawiała się następująco:

Hodowla pereł Akoya w rozbiciu na kraje

Ostatnie dekady przyniosły nam znaczący spadek globalnego wolumenu produkcji wywołany zanieczyszczeniem środowiska oraz chorobami małż szybko rozprzestrzeniającymi się w rejonach o zbyt dużym zagęszczeniu tych organizmów (farmy perłowe). W ciągu ostatnich 20 lat produkcja tych pereł w Japonii spadła trzykrotnie, zaś zanieczyszczenie wód przybrzeżnych w Chinach powoduje spadek produkcji i poszukiwanie czystych akwenów w innych krajach. Opublikowane w roku 2003 wyniki badań przeprowadzonych pod auspicjami ONZ w regionie Beibu wykazały ponad siedmiokrotny spadek efektywności hodowli pereł (rozumianej jako masa pereł uzyskiwanych z danej ilości małży) spowodowany zanieczyszczeniem środowiska zanotowany w okresie 1974-1999. Intensywny rozwój przemysłu w Chinach powoduje iż jakość wód stale się pogarsza.

Jednocześnie następuje wzrost kosztów produkcji powodowany rosnącymi kosztami siły roboczej. Niska rentowność produkcji spowodowała masowe zamykanie farm perłowych w czasie kryzysu finansowego w 2008 roku oraz rezygnację przez hodowców z pozyskiwania pereł o małych rozmiarach (wymagających takiego samego nakładu siły roboczej, jednak dużo mniej rentownych). Struktura hodowli pereł w zależności od ich rozmiarów przybrała dość kuriozalny, niespotykany wcześniej obraz. W roku 2015 w Japonii wyglądała ona jak następuje:

Perły do 7 mm  10%
Perły 7-8 mm 25%
Perły 8-9 mm 60%
Perły 9-10 mm 5%

Powoduje to znaczny niedobór pereł o średnicach poniżej 8mm, który wywiera bardzo silną presję na wzrost cen. Struktura cenowa ulega zatem spłaszczeniu i trend ten będzie kontynuowany, dopóki rentowność produkcji małych pereł nie osiągnie poziomu atrakcyjnego dla hodowców.

Czego możemy się spodziewać w najbliższych latach w segmencie pereł Akoya? Zmniejszenia różnic cenowych pomiędzy perłami o małych i dużych rozmiarach. Wzrostu cen pereł najwyższej klasy spowodowanego małą ich dostępnością. Dalszego zwiększania się rozpiętości cenowej pomiędzy perłami klasy niskiej oraz najwyższej. Innymi słowy: za wysoką jakość przyjdzie nam płacić coraz więcej. Szczególnie w przypadku pereł małych.

2. Perły Tahiti

Kryzys finansowy spowodował znaczące zmiany własnościowe w hodowli pereł Tahiti - z 1200 farm perłowych prowadzonych w Polinezji Francuskiej kilka lat temu pozostało dziś tylko niespełna 400, przy czym całkowity wolumen produkcji wzrósł o około 20%. Niestety, spowodowana kryzysem polityka cięcia kosztów spowodowała w tym regionie rezygnację z wysokokwalifikowanego doświadczonego personelu, co spowodowało spadek jakości pereł. Negatywnie na jakości odbiło się również większe zagęszczenie małży na farmach, a sam wzrost produkcji spowodował spadek populacji małży Pinctada Margaritifera, co zaczyna skutkować problemami z ich pozyskiwaniem. Większość hodowców w tym regionie przestawiła się na hodowlę najbardziej rentownych pereł 9-11 mm, co spowodowało znaczący spadek dostępności pereł o rozmiarach spoza tego przedziału.

Powyższe czynniki wywołały następujące, bardzo poważne konsekwencje:
- na rynku występują braki pereł Tahiti o średnicach powyżej 12 mm
- perły większe niż 14 mm stały się rarytasami
- wystąpił bardzo silny wzrost cen pereł najwyższej jakości

Czego możemy się spodziewać w najbliższych latach? Perły wysokiej jakości oraz te o dużych rozmiarach będą drożeć, najrzadsze mogą drożeć bardzo silnie. Cen pereł średniej i niskiej klasy nie podejmujemy się prognozować.

3. Białe perły South Sea

Perły te hodowane są w Australii, Indonezji, na Filipinach oraz Birmie. W roku 2015 struktura produkcji wyglądała następująco:

Hodowla pereł South Sea w rozbiciu na kraje

Największym ich producentem jest Indonezja, lecz pochodzące stamtąd perły nigdy nie wyróżniały się jakością. W ostatnich latach nastąpiła w tym kraju znaczna koncentracja produkcji, jakość poprawiła się i ceny zaczęły rosnąć. W tym samym czasie (lata 2008-2013) producenci najbardziej cenionych pereł australijskich doświadczyli bardzo głębokiego kryzysu przeżywając pięć kolejnych lat, które przyniosły im straty i spowodowały, że znaleźli się w bardzo ciężkim położeniu. Przełom nastąpił w roku 2013, gdy rosnący popyt z Chin spowodował wzrost cen o około 30%, przy czym dotyczył on właśnie pereł o najwyższej jakości.

Produkcja tych pereł w ostatnich latach utrzymuje się na niezmienionym poziomie, a wzrost popytu w zestawieniu z obecną strukturą produkcji każe spodziewać się braków pereł wysokiej jakości:
- o dużych rozmiarach (powyżej 12 mm)
- o małych rozmiarach (9-10 mm)

4. Złote perły South Sea

Przyszłości cen tych pereł nie podejmujemy się prognozować. Z uwagi na stosunkowo mały wolumen hodowli, po kryzysie roku 2008 skoncentrowany w rękach 3 producentów na Filipinach, oraz bardzo silny popyt z Chin, ceny wystrzeliły pod niebiosa, a rozpiętość cenowa pomiędzy perłami najniższej a najwyższej jakości sięgnęła niespotykanego w innych gatunkach stosunku 1:80, a czasem nawet 1:100. Innymi słowy - mogą Państwo spotkać perłę tego gatunku o tej samej średnicy w cenie np. 100 zł (słaba jakość) lub 8 tys. zł. (wysoka jakość). My stawialibyśmy na te ostatnie - pereł o najwyższej jakości zawsze będzie za mało.

5. Perły słodkowodne

Producentem tych pereł są dziś przede wszystkim Chiny. Z uwagi na zanieczyszczenie środowiska produkcja pereł słodkowodnych spada w sposób znaczący - ostatnie kilka lat przyniosło zmniejszenie wolumenu produkcji o połowę. Branżowe prognozy mówią o dalszych spadkach. Z drugiej strony widoczna jest znaczna poprawa jakości uzyskiwanych pereł, będąca wynikiem rozwoju technik hodowli. Krzyżowanie mięczaków perłorodnych, opracowanie technik hodowli pereł jądrowych - to tylko niektóre z osiągnięć ostatnich lat. Podobnie jak w przypadku innych gatunków pereł widoczny jest trend wzrostowy dla pereł najwyższej jakości. Prognozy branżowe mówią, że największe wzrosty zanotują wysokiej jakości okrągłe perły o średnicy 10 mm i większe.

Strona popytowa

W celach prognostycznych należałoby zestawić przedstawioną powyżej charakterystykę spadającej podaży pereł ze światowym zapotrzebowaniem na te kamienie. Tu niestety trend jest odwrotny - popyt na perły nieustannie rośnie. Dość interesujące są zmiany struktury geograficznej popytu. Do lat 80 ubiegłego wieku głównymi rynkami zbytu pereł były USA i kraje Europy Zachodniej. Sprzedawano tam 80% wszystkich pereł. Lata 80 przyniosły wzrost popytu z Japonii, lata 90 - z Korei i Tajwanu, a nowe millenium jest domeną Chin. Kryzys roku 2008 przyniósł wstrząs dla całego rynku. Dla miłośników pereł był najlepszym czasem na zakupy. Dla branży perłowej - czasem restrukturyzacji. Dzięki temu "oczyszczeniu" oraz rosnącemu popytowi z Chin branża dość szybko stanęła na nogi. Dziś sam tylko popyt z krajów azjatyckich równy jest całkowitemu popytowi sprzed kryzysu. USA i Europa Zachodnia, mocno dotknięte załamaniem finansowym wciąż leczą rany i wśród odbiorców pereł mają pozycję drugorzędną. Natomiast wzrost zamożności mieszkańców Chin może napędzać wzrosty cen jeszcze przez wiele lat.

 

img

Komentarze do artykułu (0)

Dodaj komentarz

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl